אנחנו התקשורת

Posted by:

בעידן של רשתות חברתיות וידע אין סופי –אנחנו הופכים להיות התקשורת.

התלמידים בימינו, מוצפים בתוכן לצפייה, האזנה וקריאה. בכל יום יוצאת תכנה או אפליקציה חדשה ליצירת תוכן ורשת חברתית להפצתו. האם הילדים ובני הנוער מסוגלים באמת להתמודד עם כל המידע המציף אותם באופן מושכל, ולהבין אותו מבלי להיפגע ממנו? לתקשורת יכולה להיות השפעה חיובית או שלילית על החברה, אך אוריינות מדיה מאפשרת לתלמידים להבחין בסיכונים בלתי נמנעים מכך, כמניפולציה והטיה דרך התקשורת. אוריינות מדיה מקדמת חשיבה ביקורתית וביטוי עצמי ואנשים בעלי אוריינות זו יכולים לנקוט עמדה ביקורתית בעת פענוח מסרים תקשורתיים, לא משנה דעותיהם לגבי עמדה מסוימת. 

באמצעות הטמעת מיומנויות של אוריינות מדיה נחזק את החשיבה הביקורתית של התלמידים ובכך נשפיע גם על גיבוש הזהות והשייכות שלהם באופן נבון ושקול יותר. תכנית זאת מתאימה לרפורמת הבגרויות של שרת החינוך, ד״ר יפעת שאשא-ביטון – מעצימים את מקצועות המח״ר, שמים אותם במרכז הלמידה.

'אנחנו התקשורת', הינו מיזם המציע כלים יישומיים של אוריינות מדיה לשילוב במקצועות הזהות והשייכות (רבי המלל). היוזמה גובשה מתוך הבנה שיש להכשיר דור תבוני, בעל ידע ומיומנויות בתקשורת המסוגל להתמודד באופן מושכל וביקורתי עם המידע המתווך במדיה, המהווה היום את סוכן החיברות המשמעותי ביותר עבור התלמידים. 

כמעט כל נושא או אירוע שהתלמידים פוגשים באמצעות המדיה ניתן לקשר אותו לנלמד בתוכניות הלימודים. חיבור בין המרחש באקטואליה לתחומי הדעת הללו והקניית מיומנויות של אורינות מדיה על ידי כלל המורים, יגביר את מעורבות התלמיד ואת הלמידה המשמעותית ויסייע בגיבוש הזהות והשייכות שלו. 

המודל חותר לחבר ולקשר בין הנלמד במקצועות הזהות והשייכות לבין המתרחש באקטואליה על-מנת לגבש תפיסותיהם של התלמידים את נושא מהות תחום הידע ומעורבות שלהם בבניית משמעות על העולם באמצעות חקירה, יצירת הקשרים למתרחש באקטואליה, בין העבר להווה עם הסתכלות לעבר העתיד, וזאת תוך כדי דיונים והעלאת מחשבות ותהיות, שיסייעו להם ליצור את הבנותיהם על העולם.

האחריות היא עלינו, להחזיר למערכת החינוך את תפקידה כסוכן חיברות המוביל, מתווך ומכווין את התלמידים בתהליכי גיבוש הזהות והשייכות שלהם.

הצעדים למימוש: 

1. שילוב מיומנויות אוריינות מדיה בהוראת תחומי הידע השונים.

2. המורים יצרו הקשרים בין המתרחש באקטואליה לנלמד במקצועות הזהות והשייכות (רבי המלל) ויחברו בכך בין העבר להווה עם תהיות ודיונים גם לגבי העתיד. 

קהלי היעד 

תלמידים מכיתה ד׳-י׳

מורים למקצועות המח״ר (רבי המלל) בכיתות ד׳- י׳

לאור האתגרים המורכבים של המאה ה-21 חייב להתקיים שינוי פדגוגי בבית הספר. רצוי לייצר שינוי בתפיסת ההוראה של המורים דיסציפלינריים כדי לקדם מודעות, שעל המורה המלמד תחום דעת, להקנות לתלמידיו כלים אורייניים רלוונטיים למקצוע הנלמד ולחיים בכלל. השינוי שנדרש אינו רק פדגוגי אלא גם ארגוני במטרה לאפשר הדדיות ואינטראקציות רבות ככל האפשר בין המורים הדיסציפלינריים ובין כל הגורמים האחראים לפדגוגיה הבית ספרית. הצורך במימושו ובניטורו כמתמשך וכבר-קיימה חייב שילוב בין הציר הפדגוגי לבין הציר הארגוני הבית ספרי.

המודל חותר לחבר ולקשר בין הנלמד במקצועות הזהות והשייכות לבין המתרחש באקטואליה על-מנת לגבש תפיסותיהם של התלמידים את נושא מהות תחום הידע ומעורבות שלהם בבניית משמעות על העולם באמצעות חקירה, יצירת הקשרים למתרחש באקטואליה, דיונים ועוד, שיסייעו להם ליצור את הבנותיהם על העולם.

 

 

 

0
  פוסטים קשורים

You must be logged in to post a comment.

טוען...