אנחנו התקשורת – מודל לשילוב אוריינות מדיה במקצועות הזהות והשייכות בחט״ב

Posted by:

מאמר זה נכתב מתוך הבנה שיש להכשיר דור תבוני, שמבין תקשורת, בעל ידע ומיומנויות בתקשורת, המסוגל להתמודד באופן מושכל וביקורתי עם המידע המתווך במדיה, לצרוך ולהשתמש כראוי בטכנולוגיות שלה כמיומנות לחיים בעידן הדיגיטלי. האחריות בידינו – מערכת החינוך, להוביל את הילדים, להדריכם ולא להיגרר אחרי השינוי בלי להבין את כיוונו. החשוב ביותר הוא להתבונן באתגר הטכנולוגי-דיגיטלי ולקבל אחריות, ״אנחנו התקשורת״. במאמר זה אציג מודל העוסק בהטמעת אוריינות מדיה במקצועות הזהות והשייכות (רבי המלל) בחטיבת הביניים.

מאמר שפורסם בבטאון מכון מופ״ת גיליון 68

לקריאת המאמר לחץ כאן

0

אנחנו התקשורת

Posted by:

בעידן של רשתות חברתיות וידע אין סופי –אנחנו הופכים להיות התקשורת.

התלמידים בימינו, מוצפים בתוכן לצפייה, האזנה וקריאה. בכל יום יוצאת תכנה או אפליקציה חדשה ליצירת תוכן ורשת חברתית להפצתו. האם הילדים ובני הנוער מסוגלים באמת להתמודד עם כל המידע המציף אותם באופן מושכל, ולהבין אותו מבלי להיפגע ממנו? לתקשורת יכולה להיות השפעה חיובית או שלילית על החברה, אך אוריינות מדיה מאפשרת לתלמידים להבחין בסיכונים בלתי נמנעים מכך, כמניפולציה והטיה דרך התקשורת. אוריינות מדיה מקדמת חשיבה ביקורתית וביטוי עצמי ואנשים בעלי אוריינות זו יכולים לנקוט עמדה ביקורתית בעת פענוח מסרים תקשורתיים, לא משנה דעותיהם לגבי עמדה מסוימת. 

באמצעות הטמעת מיומנויות של אוריינות מדיה נחזק את החשיבה הביקורתית של התלמידים ובכך נשפיע גם על גיבוש הזהות והשייכות שלהם באופן נבון ושקול יותר. תכנית זאת מתאימה לרפורמת הבגרויות של שרת החינוך, ד״ר יפעת שאשא-ביטון – מעצימים את מקצועות המח״ר, שמים אותם במרכז הלמידה.

'אנחנו התקשורת', הינו מיזם המציע כלים יישומיים של אוריינות מדיה לשילוב במקצועות הזהות והשייכות (רבי המלל). היוזמה גובשה מתוך הבנה שיש להכשיר דור תבוני, בעל ידע ומיומנויות בתקשורת המסוגל להתמודד באופן מושכל וביקורתי עם המידע המתווך במדיה, המהווה היום את סוכן החיברות המשמעותי ביותר עבור התלמידים. 

כמעט כל נושא או אירוע שהתלמידים פוגשים באמצעות המדיה ניתן לקשר אותו לנלמד בתוכניות הלימודים. חיבור בין המרחש באקטואליה לתחומי הדעת הללו והקניית מיומנויות של אורינות מדיה על ידי כלל המורים, יגביר את מעורבות התלמיד ואת הלמידה המשמעותית ויסייע בגיבוש הזהות והשייכות שלו. 

המודל חותר לחבר ולקשר בין הנלמד במקצועות הזהות והשייכות לבין המתרחש באקטואליה על-מנת לגבש תפיסותיהם של התלמידים את נושא מהות תחום הידע ומעורבות שלהם בבניית משמעות על העולם באמצעות חקירה, יצירת הקשרים למתרחש באקטואליה, בין העבר להווה עם הסתכלות לעבר העתיד, וזאת תוך כדי דיונים והעלאת מחשבות ותהיות, שיסייעו להם ליצור את הבנותיהם על העולם.

האחריות היא עלינו, להחזיר למערכת החינוך את תפקידה כסוכן חיברות המוביל, מתווך ומכווין את התלמידים בתהליכי גיבוש הזהות והשייכות שלהם.

הצעדים למימוש: 

1. שילוב מיומנויות אוריינות מדיה בהוראת תחומי הידע השונים.

2. המורים יצרו הקשרים בין המתרחש באקטואליה לנלמד במקצועות הזהות והשייכות (רבי המלל) ויחברו בכך בין העבר להווה עם תהיות ודיונים גם לגבי העתיד. 

קהלי היעד 

תלמידים מכיתה ד׳-י׳

מורים למקצועות המח״ר (רבי המלל) בכיתות ד׳- י׳

לאור האתגרים המורכבים של המאה ה-21 חייב להתקיים שינוי פדגוגי בבית הספר. רצוי לייצר שינוי בתפיסת ההוראה של המורים דיסציפלינריים כדי לקדם מודעות, שעל המורה המלמד תחום דעת, להקנות לתלמידיו כלים אורייניים רלוונטיים למקצוע הנלמד ולחיים בכלל. השינוי שנדרש אינו רק פדגוגי אלא גם ארגוני במטרה לאפשר הדדיות ואינטראקציות רבות ככל האפשר בין המורים הדיסציפלינריים ובין כל הגורמים האחראים לפדגוגיה הבית ספרית. הצורך במימושו ובניטורו כמתמשך וכבר-קיימה חייב שילוב בין הציר הפדגוגי לבין הציר הארגוני הבית ספרי.

המודל חותר לחבר ולקשר בין הנלמד במקצועות הזהות והשייכות לבין המתרחש באקטואליה על-מנת לגבש תפיסותיהם של התלמידים את נושא מהות תחום הידע ומעורבות שלהם בבניית משמעות על העולם באמצעות חקירה, יצירת הקשרים למתרחש באקטואליה, דיונים ועוד, שיסייעו להם ליצור את הבנותיהם על העולם.

 

 

 

0

אורינות מדיה הינה חשובה ורלוונטית לכל מורה ותלמיד.ה

Posted by:

״אורינות מדיה״, הינה חשובה ורלוונטית לכל מורה ותלמיד.ה, בכל מקצוע לימוד ובית ספר. נותנת כלים רלוונטים ועדכניים למורים הרוצים להסתגל לעולם החדש, לדבר את השפה שלו ולקחת בו חלק. ללמוד להתפתח מהר כמו הטכנולוגיה ולהמשיך להיות רלוונטים ומעניינים.

העולם סביבנו משתנה וממשיך להשתנות ללא הרף בקצב מטורף בין שנרצה או לאו. זוהי המהפכה הרביעית. התלמידים בימינו הם צרכני, יצרני ומפיצי תוכן; הבעיה היא שהם הראשונים שגדלים לתוך מציאות זו ללא כלים, ללא תובנות קודמות וללא הבנת המשמעויות וההשלכות. מאמר זה נכתב מתוך הבנה שיש לתת לכך פתרון ולהכשיר דור תבוני, המבין תקשורת, בעל ידע ומיומנויות בתקשורת ומסוגל להתמודד באופן מושכל וביקורתי עם המידע המתווך במדיה, לצרוך ולהשתמש כראוי בטכנולוגיות שלה כמיומנות לחיים בעידן הדיגיטלי. האחריות בידינו – מערכת החינוך, להוביל את הילדים, להדריכם ולא להיגרר אחרי השינוי בלי להבין את כיוונו. החשוב ביותר הוא להתבונן באתגר הטכנולוגי-דיגיטלי ולקבל אחריות, ״אנחנו התקשורת״. במאמר זה אציג מודל העוסק בהטמעת אוריינות מדיה במקצועות הזהות והשייכות (רבי המלל) בחטיבת הביניים.

התלות הגוברת של כולנו באמצעי התקשורת (כצרכנים, יצרנים ומפיצים) בכל תחומי החיים, בתקופת הקורונה, רק מחזקת את הטענה כי על מערכת החינוך לקדם הטמעת אוריינות מדיה כבר בבית הספר היסודי. לתקשורת יכולה להיות השפעה חיובית או שלילית על החברה, אך אוריינות מדיה מאפשרת לתלמידים להבחין בסיכונים בלתי נמנעים הכרוכים בה, כגון מניפולציה והטיה (Namle, 2021). אוריינות מדיה מקדמת חשיבה ביקורתית וביטוי עצמי, ומאפשרת לאזרחים לממש באופן מכריע זכויות דמוקרטיות  (Jeong et al., 2012). אנשים בעלי אוריינות תקשורת יכולים לנקוט עמדה ביקורתית בעת פענוח מסרים תקשורתיים, ללא קשר לדעותיהם לגבי עמדה מסוימת (Namle, 2021).

המשתלמים בה לומדים לצרוך תקשורת ותוכן באמצעי המדיה והמדיה הדיגיטלית באופן מודע, תבוני, מושכל וביקורתי. הם לומדים לייצר ולהפיק תוכן למדיה; לתכנן, לעצב ולהקים אתר ובלוג מעניינים ואטרקטיבים, שיתוף הפצה ושימוש משכיל ברשתות החברתיות, אשר יכולים לקדם כל מגמה, ותחום ידע. המורים יחברו בין המתרחש באקטואליה לנלמד בתכנית הלימודים של תחום הידע ובכך יחברו את התלמידים בין העבר להווה עם חשיבה לעבר העתיד.

הידע, המיומנות והכלים שירכשו בתכנית, יקנו יתרון אישי לכל מורה ומורה. ויאפשרו גם מקור פרנסה חדש ונוסף במקביל להוראה, תוך ניצול המיומנויות המקצועיות של המורה.

0

הרחבת ההשגים, המוטיבציה והשיוויון בהוראה

Posted by:

על מנת להרחיב את ההשגים יש לעלות את המוטיבציה והשיוויון בהוראה. אחת הדרכים הטובות להביא לידי כך היא על-ידי מעורבות חברתית. במשימות של מעורבות חברתית, התלמיד לוקח אחריות ומרגיש אוטונומיה בלקיחת החלטות ואחריות במשימות. איכפתיות ותחושה שאני ומה שאני עושה חשוב, מגבירים את המוטיבציה וההשגים. הקמת מגזין או עיתון מקוון במסגרת פרוייקט ״מעורבות חברתית״ משיגה מטרות אלו. הוראת חומר רלוונטי ללומדים ומתן לגיטימיות לידע הטכנולוגי ולהבעת הדעה של התלמידים גם כאשר היא ביקורתית יחד עם מעורבות התלמידים בקביעת התכנון, הניהול והערכת הלמידה תוך מיקוד האחריות על הלמידה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתכנית הלימודים ״אנחנו התקשורת״, מביאה לשיוויון בהוראה, אשר מגביר אף הוא את מוטיבציית התלמידים ובכך גם את ההשגים שלהם.

0

הגדלת היעילות בזמן נתון

Posted by:

כדי להגדיל את היעילות ולחסוך בלוגיסטיקה כל תלמיד יכול לשמש בכל אחד מתפקידי ההפקה ובעזרת הטלפון החכם שלו יכול לתפקד כמפיק תוכן עצמאי וכתחנת שידור. כל תלמיד מקבל את כל המיומנויות הנדרשות לו כיצרן תוכן כתוב ואלקטרוני, כמתכנן, בונה ומעצב אתרים בתוך תבניות עיצוב קיימות וכמשווק ומפיץ תוכן ברשת. מה שמגביר יעילות וחוסך בלוגיסטיקה בין אנשי הצוות. העבודה הינה עבודה ברשת מצד אחד. בה לכל אחד מיומנות משלו, וביחד הם יוצרים מוצר מוגמר ומצד שני ישנה זמינות מירבית, כאשר, כל אחד יכול לגבות את חבריו ולייצר תוכן בכל רגע נתון. לדוגמא: לצלם וידאו בעזרת מצלמת הטלפון החכם (באיכות HD), לערוך את החומר בטלפון, בעזרת אפליקציה פשוטה, להעלות את התוכן לאתר הוורדפרס מהטלפון דרך אפליקציית וורדפרס ולהפיץ את התוכן ברשתות החברתיות. הכל ברגע אחד דרך הטלפון החכם. מה שמשפר את הפקת האתר ואת תכניו.

0

צמצום עלויות

Posted by:

כאשר אנו מעוניינים לבנות אתר והתקציב שבידנו נמוך, יש לנו כמה אפשרויות לצימצום העלויות מבלי לפגום באיכות האתר שלנו:

  • שימוש בטלפונים חכמים, טאבלטים ומחשבים שכבר נמצאים בבית הספר.

  • שימוש באפליקציות חינמיות לעיבוד ועריכת תמונות ווידאו, כדוגמת Fotor.

  • שימוש בתכנות קוד חפשי, לדוגמא:  WordPress.com (וורדפרס) כפלטפורמה לבניית האתר. פלטפורמה מקצועית בעלת אפשרויות רבות ומגוונות בהתאם לתקציבים וליכולות האישיות. יתרון נוסף בעבודה עם פלטפורמה זו, היא שניתן למצוא לה הרבה תמיכה ועזרה ברשת. Gimp (גימפ) – תכנת עיצוב אשר מאפשרת עבודה כמו בפוטושופ ואף יותר ידידותית ממנה לשפה העברית.

  • במקרים בהם אין לנו צורך בעצמאות מוחלטת נוכל גם לשבת על שרתים ודומיין של WordPress ו / או פלטפורמות אחרות כמו Wix, ואז סיומת הדומיין שלנו תהיה למשל: WordPress.com. או Wix.com.

    תכנת ה Wix, מוגבלת בתבניות העיצוב שלה ובכמות העמודים יחסית ל WordPress ומיועדת לאתרים פשוטים ביותר, אך יכולה לתת מענה למי שאין לו זמן או רצון להשקיע ורוצה בלוג קטן וחובבני, פשוט וקל לעיצוב ותיפעול.

  •  שימוש באתרים חיצוניים לאיחסון תמונות ווידאו, כמו Youtube, Vimeo, אינסטגרם ועוד.

0

אנחנו התקשורת

Posted by:

בשנים האחרונות אנו עדים למהפך בכל הקשור לדומיננטיות של אוריינות המדיה ושל האוריינות הדיגיטלית בעולמנו ובמיוחד בעולמם של הצעירים. חלקו המכריע של הצעירים מקדיש זמן מועט ביותר בקריאת רומנים ועיתונים מודפסים ויותר זמן בצפייה בסרטים, קריאת מגזינים ובצפייה במידע ברשתות החברתיות ובאינטרנט. ← להמשך קריאה

0
טוען...