להרחיב

את ההשגים המוטיבציה והשיוויון בהוראה אצל המורים והתלמידים גם יחד.

להבין

את החשיבות והצורך של המתבגר באוטונומיה בלקיחת החלטות ואחריות במשימות.

לעזור

למתבגר להתמודד ולקחת אחריות בעזרת מעורבות חברתית ובכך להכיר עצמו טוב יותר.

להכיר

את האינדיבידואליות של המתבגר כדי לעזור לו להגדיר את עצמו.

ללמד

נושאים רלוונטים ללומד.


לתת

לגיטימיות לידע הטכנולוגי של התלמידים

 לעודד

הבעת דעה ביקורתית

למקד

אחריות על הלמידה.

מעורבות התלמידים בקביעת התכנון, הניהול והערכת הלמידה. 

להתדיין

עם תלמידים נוספים כדי לבחון רעיונות חדשים

להכשיר

את המורים והתלמידים במיומנויות מקצועיות.