להרחיב

את ההשגים, המוטיבציה, עבודת הצוות והשיוויון בהוראה אצל המורים והתלמידים גם יחד.

להבין

את החשיבות והצורך של המתבגר באוטונומיה בלקיחת החלטות ואחריות במשימות.

להכווין

את המתבגר להתמודד ולקחת אחריות ומחויבות בעזרת מעורבות חברתית ולקיחת מחויבות אישית ובכך להכיר את עצמו טוב יותר.

להכיר

את האינדיבידואליות של המתבגר כדי לעזור לו להגדיר את עצמו, את תפיסת עולמו ואת זהותו.

להנחות

להנחות = להעצים, לשוחח, ללמוד יחד נושאים רלוונטיים ועדכניים.


לתת

לגיטימציה לידע הטכנולוגי של התלמידים

 לעודד

הבעת דעה ביקורתית

למידה עצמאית, מנהיגות, שיתופיות, יזמות

לפתח ולחזק

לפתח כשירויות נדרשות בהתאם למגמות העתיד 

לחזק חוסן מנטלי, תחושת שייכות ואחריות: 

מעורבות התלמידים בקביעת התכנון,

הניהול והערכת הלמידה, יחזקו תחושת שייכות ואחריות.

לומד בעל חוסן מנטלי וזהות אישית במציאות חיים משתנה, ובמרחב למידה המעודד מנהיגות שיתופיות וחינוך ליזמות, יחזקו את תחושת השייכות וכך יניעו את הפרט ליזמות ומעורבות חברתית בקהילה ובחברה.

לדון

עם תלמידים נוספים כדי לבחון רעיונות חדשים ולעבוד בצוות

כאשר כל שותף יזהה את חלקו, ויהיה מוכן להכיר בחלקים ובדעות של השותפים האחרים ובעצם העובדה שבלעדיהם לא ניתן לממש את היצירה.

להכשיר

את המורים והתלמידים 

במיומנויות מקצועיות ובעבודת צוות רב תחומית ובין תחומית.

השימוש בעבודה קבוצתית הולך וצובר תאוצה, אם כקבוצת למידה הנדרשת לפיתוח
מיומנויות, כקבוצת חשיבה יצירתית ויזמית, או כקבוצה שעומדת בפניה משימה ארגונית.