סילבוס הקורס

Posted by:

אנחנו התקשורת – מודל העוסק בהטמעת אוריינות מדיה, בבתי הספר. 

אודות הקורס:

בעידן של רשתות חברתיות וידע אין סופי – אנחנו הופכים להיות התקשורת. אוריינות המדיה, מאפשרת להבין ולהתנהל בעידן זה, בו המידע הוא אין סופי. 

בהשתלמות זו נקנה כלים יישומיים להטמעת אוריינות מדיה באופן שיאפשר למורים לעסוק באוריינות זו באופן גנרי, כידע פרוצדורלי במקצועות הלימוד / בפעילות חברתית-אזרחית, ובשיעורי חינוך ולא כתחום ידע נפרד. נעמיק ונקבל כלים שיאפשרו לנו לשאול את השאלות הנכונות בעת צריכת התוכן במדיה כדי לזהות מסרים ומנעים סמויים. נדע לעשות במדיה ובמידע המתווך בה שימוש נכון ומושכל גם כשנרצה ליצור ולהפיק בה תוכן ואף לשתף ולהפיץ בו. נשלב פלטפורמות כמו רשתות חברתיות ומכשירים סלולאריים בלמידה וכאמצעי למעורבות חברתית ופעלתנות לומד. נלמד כיצד ניתן לשלב את המתרחש באקטואליה בתוך תכני הלימוד כדי לתרום בגיבוש הזהות והשייכות של התלמידים ולהעניק להם מיומנויות הנדרשות לתפקד כאזרחים פעילים, אחראים ומעורבים בחברה דמוקרטית.

המפגשים יכולים להיות פרונטלים ו/או מקוונים לפי דרישה. במפגשים המקוונים בקורס, יש להצטייד במיקרופון ואוזניות/רמקול תקינים ומערכת הפעלה 7 WINDOWS ומעלה.

מטרת הקורס:

1. הטמעת אוריינות מדיה בתחומי הלימוד.

2. להקנות מיומנות צפייה נבונה וביקורתית בחומרים משודרים וחזותיים, הרלוונטיים לחומר הלימוד ולניתוחם.

3. ליצור חיבורים והקשרים בין חומר הלימוד למתרחש באקטואליה, במטרה לחזק את הזהות והשייכות של הלומדים.

4. לסייע בקידום למידה משמעותית, בעלת זיקה גלובלית, גלוקלית פוליטית, תרבותית וחברתית, שתבוא לידי ביטוי גם בעזרת כלים טכנולוגיים. 

5. להקנות לתלמידים מיומנויות הנדרשות לתפקוד כאזרחים פעילים, אחראים ומעורבים בחברה דמוקרטית.

6. לייצר מערך ידע רלוונטי לשימוש עובדי ההוראה ואנשי חינוך.

קהל היעד:

מורים ומנהלים ביסודי, בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה, מורים מקצועיים מתחומי המח״ר מחנכים ויועצות.  תערך התאמה בתכני הקורס לפי קהל היעד ובהתאם לדרישות ולצרכי בית הספר. התכנית זמינה גם במערכת גפ״ן וגם בפסגות.

0
טוען...