סילבוס הקורס

Posted by:

אנחנו התקשורת – מודל העוסק בהטמעת אוריינות מדיה, בבתי הספר. 

אודות הקורס:

בעידן של רשתות חברתיות וידע אין סופי – אנחנו הופכים להיות התקשורת. אוריינות המדיה, מאפשרת להבין ולהתנהל בעידן זה, בו המידע הוא אין סופי. 

בהשתלמות זו נקנה כלים יישומיים להטמעת אוריינות מדיה באופן שיאפשר למורים לעסוק באוריינות זו באופן גנרי, כידע פרוצדורלי במקצועות הלימוד / בפעילות חברתית-אזרחית, ובשיעורי חינוך ולא כתחום ידע נפרד. נעמיק ונקבל כלים שיאפשרו לנו לשאול את השאלות הנכונות בעת צריכת התוכן במדיה כדי לזהות מסרים ומנעים סמויים. נדע לעשות במדיה ובמידע המתווך בה שימוש נכון ומושכל גם כשנרצה ליצור ולהפיק בה תוכן ואף לשתף ולהפיץ בו. נשלב פלטפורמות כמו רשתות חברתיות ומכשירים סלולאריים בלמידה וכאמצעי למעורבות חברתית ופעלתנות לומד. נלמד כיצד ניתן לשלב את המתרחש באקטואליה בתוך תכני הלימוד כדי לתרום בגיבוש הזהות והשייכות של התלמידים ולהעניק להם מיומנויות הנדרשות לתפקד כאזרחים פעילים, אחראים ומעורבים בחברה דמוקרטית.

המפגשים יכולים להיות פרונטלים ו/או מקוונים לפי דרישה. במפגשים המקוונים בקורס, יש להצטייד במיקרופון ואוזניות/רמקול תקינים ומערכת הפעלה 7 WINDOWS ומעלה.

מטרת הקורס:

1. הטמעת אוריינות מדיה בתחומי הלימוד.

2. להקנות מיומנות צפייה נבונה וביקורתית בחומרים משודרים וחזותיים, הרלוונטיים לחומר הלימוד ולניתוחם.

3. ליצור חיבורים והקשרים בין חומר הלימוד למתרחש באקטואליה, במטרה לחזק את הזהות והשייכות של הלומדים.

4. לסייע בקידום למידה משמעותית, בעלת זיקה גלובלית, גלוקלית פוליטית, תרבותית וחברתית, שתבוא לידי ביטוי גם בעזרת כלים טכנולוגיים. 

5. להקנות לתלמידים מיומנויות הנדרשות לתפקוד כאזרחים פעילים, אחראים ומעורבים בחברה דמוקרטית.

6. לייצר מערך ידע רלוונטי לשימוש עובדי ההוראה ואנשי חינוך.

קהל היעד:

מורים ומנהלים ביסודי, בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה, מורים מקצועיים מתחומי המח״ר מחנכים ויועצות.  תערך התאמה בתכני הקורס לפי קהל היעד ובהתאם לדרישות ולצרכי בית הספר. התכנית זמינה גם במערכת גפ״ן וגם בפסגות.

0

הכשרת התלמידים כאזרחי רשת

Posted by:

בשנים האחרונות אנו עדים למהפך בכל הקשור לדומיננטיות של אוריינות המדיה ושל האוריינות הדיגיטלית בעולמנו ובמיוחד בעולמם של הצעירים. חלקו המכריע של הצעירים מקדיש זמן מועט ביותר בקריאת רומנים ועיתונים מודפסים ויותר זמן בצפייה בסרטים, קריאת מגזינים ובצפייה במידע ברשתות החברתיות ובאינטרנט.

מציאות זו חיזקה בקרבנו את ההבנה שיש ללמד אוריינות תקשורת ומדיה באופן מסודר ושיטתי הן כיצרני מדיה והן כצרכני מדיה. תוך הענקת כלים ביקורתיים לפיענוח ולהבנת השפה הכתובה השפה האודיו-ויזואלית והחיבור ביניהם. מתוך הבנת משמעויות השינוי, גיבשנו תכנית חדשנית לתלמידי יסודי עד לכיתה יב׳ כאשר מטרת התכנית היא להפוך את בוגריה, לצרכני תקשורת ומדיה, תבוניים, מושכלים וביקורתיים מצד אחד ולמפיקי ויצרני תוכן ומשתפי ומפיצי תוכן ומידע באופן מושכל וזהיר, מצד שני.

← להמשך קריאה

0
טוען...